Požari so najpogostejši v kuhinjah in največkrat celo vzrok smrtim in zadušitvam. Ogenj, olje, plin, elektrika, razni kuhinjski pripomočki, dotrajana ali neprimerna posoda, pozabljena lesena žlica, pa zanimiva nogometna tekma, medtem ko na štedilniku veselo vse kipi, slabo zamenjana plinska jeklenka, dolgo ne zamenjan filter na kuhinjski napi ali pa mogoče splet okoliščin, vse to kar kliče po požaru.

Zato bodite v kuhinji pozorni:

 • ne pustite na štedilniku posode ali prižganega štedilnika, ko vas ni zraven
 • v štedilnik in na njega ne postavljajte materialov, ki niso odporni na velike temperature
 • vroče olje ali drugih tekočin ne vlivajte v odtok, posode ali steklenice, ki ne prenesejo visokih temperatur
 • v kuhinji skrajšajte ali odmaknite zavese ali druge gorljive materiale ,ki so v bližini grelnih površin
 • izogibajte se predolgih in ohlapnih rokavov ko kuhate
 • imejte gasilni aparat dovolj stran in dovolj blizu, da ga lahko brez nevarnosti vzamete v roke
 • pazite tudi na vroče predmete in jih prijemajte samo z rokavicami
 • pazite na vročo vodo, mleko ali druge tekočine saj že samo dotik tekočine segrete na 86 C povzroči opekline
 • če zagori v loncu nanj poveznemo pokrovko
 • nikoli ne gasimo s kuhinjskim prtom, razen če je dobro ovlažen z vodo
 • nikoli ne vlivajte vode na goreče olje, saj sprožite reakcijo burnega gorenja, če je le mogoče posodo odnesemo ven
 • požarov v kuhinji ne gasimo z moko, saj lahko sprožimo prašno eksplozijo
 • električne naprave in napeljave ob poškodbah takoj odstranimo iz kuhinje
 • po možnosti v kuhinji in spalnici ne kadimo
 • če zagori v pečici, pečico izklopimo in pustimo zaprto
 • če sumimo ali zavohamo gospodinjski plin, jeklenko odnesemo ven, odpremo vsa okna in ne prižigamo luči ali uporabljamo odprtega ognja , pri hiši s plinsko napeljavo zapremo glavno požarno pipo, če ne najdete napake in plin še vedno uhaja pokličite izvajalca, ki je napeljeval plin in obvestite 112