Naše Prostovoljno društvo je bilo ustanovljeno leta 1888. 7.oktobra je bilo osnovano Prostovoljno gasilsko društvo Brdo. Pobudnik ustanovitve je bil pisatelj Janko Kersnik, ki je spisal pravila novoustanovljenega društva. Gospod Janko Kesnik je bil izvoljen za častnega načelnika in pokrovitelja. Prostovoljno gasilsko društvo Brdo, kot se je tedaj imenovalo je pokrivalo območje Prevoj, Rafolč in Lukovice, na pomoč pa so priskočili tudi drugim. Leta 1891 je imelo društvo že svoj Gasilski dom. Postavili so ga na travniku ob stari cesti med Prevojami in Lukovico, zemljišče zanj je podaril Janko Kersnik, dom stoji še danes. Kot danes, so se tudi tedaj gasilci spopadali z denarnimi problemi in iskali najrazličnejše poti, kako do njega priti. V veliko pomoč jim je bil pisatelj Janko Kersnik, ki je daroval nemalo denarnih sredstev, posredoval pa je tudi pri raznih državnih službah. V letih do prve svetovne vojne so se gasilci spopadali z najrazličnejšimi požari in drugimi nesrečami. Leta 1928 je Prostovoljno društvo Brdo praznovalo 40. obletnico delovanja, ob tej priložnosti so obnovili gasilski dom. Društvo je leta 1930 dobilo novo brizgalno, ki jo je izdelala Strojna tovarna in livarna iz Ljubljane. 50. obletnico delovanja društva so gasilci zopet primerno obeležili slovesnost je bila pred spomenikom v Lukovici. Med drugo svetovno vojno se delovanje društva ni bistveno spremenilo, delovanje društva ni bilo okrnjeno, saj so Nemci celo zahtevali dodatne vaje in neprestano pripravljenost.

Prostovoljno gasilsko drištvo Brdo je obstajalo do leta 1948, ko so člani društva iz Prevoj in Šentvida ustanovili Gasilsko društvo Prevoje in ob tej priložnosti iz skupnega gasilskega doma odnesli skoraj vso gasilsko opremo. Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica je imelo svoj ustanovni občni zbor v petek 31.decembra 1948. Sestanek je bil sklican z veliko naglico, saj se je bilo potrebno sestati še leta 1948 zaradi denarne podpore. Ustanovili so Gasilsko društvo Lukovica, prvi predsednik je postal Egidij Capuder. Društvo je, kot smo omenili, ostalo skoraj brez vse gasilske opreme. Od bivšega prostovoljnega društva Brdo je društvu ostal le star nevozen avtomobil, ki pa so ga gasilci kmalu usposobili za gasilske potrebe. Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica je imelo med prvimi v kamniškem okraju svoj avtomobil. 31. marca 1949 so imeli vajo na katri so preizkusili novo motorno brizgalno, ki so jo dobili od Okrajne gasilske zveze Kamnik. Že vse od ustanovitve leta 1948 je bila pri članih drušva močno prisotna želja poo novem gasilskem domu, saj stari zaradi svoje neprimerne lege ni bil primeren. Motorna brizgalna, ki jo je društvo dobilo leta 1949 ni več zadoščala potrebam zato so s pomočjo prizadevnih članov uspeli priti do nove. Pridobitev nove, močne gasilske brizgalne so gasilci praznovali leta 1954. Leta 1958 so lukovški gasilci praznovali 70. obletnico delovanja in ob tej priliki razvili nov prapor. Društvo je bilo leta 1958 še vedno brez novega gasilskega doma. Ustanovili so gradbeni odbor in pridobili nekaj potencialno primernih zemljišč. Kjub vsem prizadevanjem gasilcem ni uspelo pridobiti ustraznega zemljišča za nov Gasilski dom, celotno področje Lukovice je bilo namreč v varnostnem pasu in ni bilo mogoče pridobiti soglasja za gradnjo. Lukovški gasilci so tako slednjič obupali in v letu 1964 od Andreja Mav iz Rafolč kupili staro stavbo, v kateri je še danes naš dom. V istem letu so jo večji meri preuredili za potrebe društva in vanjo preselili vso svojo opremo. Istega leta so se gasilci odločili prodati star gasilski avtomobil, ki se je naprestano kvaril in tako ni več služil svojemu namenu. Istočasno pa so stekle aktivnosti za nakup novega zanesljivejšega in zmogljivejšega avtomobila. 80. obletnico je društvo praznovalo decembra leta 1968. Po dolgih prizadevanjih je društvi v letu 1969 uspelo od Združene kemične industrije Domžale brezplačno pridobiti tovorno avtomobil TAM, primopredaja je bila izvršena 1.aprila 1969. V društvu pa je v tem času že dozorela odločitev, da potrebujejo nov gasilski avtomobil, podarjen tovornjak je bil zato prodan. Že sredi leta 1969 je društvo začelo z zbiranjem ponudb, poslani sta bili ponudbi iz tovarne TAM in IMV. Društvo se je odločilo gasilski avto kupiti v tovarni IMV in ga je v decembru 1969 tudi kupilo, slovesna predaja v uporabo je bila 30.avgusta 1970. Nakup kombija je bil opravljen s pomočjo Občinske gasilske zveze Domžale, predvsem pa s pomočjo podpornih članov in krajanov. Problemi s staro gasilsko opremo so se kar vrstili, sledila je motorna brizgalna, ki je izhajala že iz petdesetih let. Pričeli iso z zbiranjem ponudb in denarja za nakup nove, sodobne in zmogljive brizgalne. Po tehtnem premisleku so se odločili za nakup motorne brizgalne Rosenbauer. Nakup je bil opravlej s pomočjo Občinske gasilske zveze Domžale, podpornimi člani in krajani. Tako so 4.januarja 1973 člani društva prevzeli motorno brizgalno, slovesno pa so jo svojomu namenu predali na proslavi 85.obletnice društva 10.junija 1973 leta. V letu 1974 so se člani društva odločili za ureditev fasade gasilskega doma, takrat je zunanjost gasilskega doma dobila današnji izgled. Ob velikem številu opravljenih delovnih ur, velikem razumevanju in pomoči krajanov, je gasilcem slednjič le uspelo priti do urejenega Gasilskega doma, primernega gasilskega vozila in zmogljive motorne brizgalne. V letu 1978 je lukovško gasilsko društvo praznovalo 90. obletnico delovanja. Na koncu sedemdesetih in v začetku osemdesetih let se je v društvu pojavila ideja o ustanovitvi trojk po okoliških vaseh, opremili so jih z potrebno opremo. Kasneje se je tudi v praksi izkazalo, da je bila ustanovitev trojk pametna predvsem pa učinkovita oblika gasilskega delovanja. Bližala se je 100. obletnica društva. Vseskozi pa je v zadnjih letih v gasilskih vrstah tlela želja, da bi ob praznovanju slovesno predali v uporabo novo orodno vozilo. Gasilski avto kupljen leta 1969 je postajal premajhen in premalo zmogljiv, zato so v letu 1988 gasilci zopet močno strnili svoje vrste in pričela se je bitka za denar. Kjub vsem težavam in pomislekom je gasilcem uspelo v roku zbrati potreben denar. V zapisniku z dne 5.junij 1988 tako že lahko preberemo: »Nov gasilski avtomobil že stoji v garaži.« To pot so se gasilci odločili za gasilski avtomobil TAM T5-80, ki je večji, zmogljivejši, skratka boljši. Praznovanje 100. obletnice je potekalo cele tri dni (slavnostna seja, sektorska vaja, proslava z predajo novega vozila).