Davčni zavezanci rezidenti lahko del dohodnine (največ 1%), odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za naše prostovoljno gasilsko društvo.

Ta del dohodnine za vas ne pomeni nobenih dodatnih izdatkov in v primeru, da ga ne dodelite točno določenemu upravičencu, ga obdrži država.

Vsaka dodatna finančna sredstva so za naše društvo izrednega pomena, saj si na tak način lahko zagotovimo ustrezno opremo za čimbolj kakovostno opravljanje našega dela.

Za vsako donacijo se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev/zahtev za letošnje leto je 31.12.2022.

Obrazec si lahko natisnete, izpolnite in pošljete na finančno upravo.

Finančni urad Ljubljana
p. p. 107
1001 Ljubljana
Davčna ulica 1, Ljubljana

OBRAZEC si lahko prenesete TUKAJ

Več informacij lahko pridobite na sledečih povezavah: Gasilec.net in EDAVKI.DURS.SI

Podatki o našem prostovoljnem gasilskem društvu:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUKOVICA

Vevrov trg 2, 1225 Lukovica

Davčna Številka: 99779188