Če je gašenje neuspešno ali nas je v prostoru zajel dim, ukrepamo po naslednjih postopkih:

 • opozorimo ostale v prostoru ali objektu na požar
 • pokličemo 112
 • gibajte se v čim bolj sklonjeni drži, po možnosti po kolenih
 • če smo v pritličju, se rešimo skozi okno ali balkon
 • pri odpiranju vrat moramo paziti na povratni udar ognja zaradi dotoka svežega zraka, zato je najbolje, ko odpremo vrata, nekaj sekund počakamo v zavetju stene
 • če so vrata vroča je za njimi gotovo ogenj, zato moramo poiskati drugo smer rešitve
 • hišo ali objekt zapustite po čim krajši poti in čim prej
 • pri izhodu iz objekta vedno zapirajte za seboj vrata, saj tako prostor za nekaj časa obvarujete pred ognjem
 • nezavestne ljudi takoj nesemo iz prostora
 • iz stanovanja imejte vsaj 2 izhoda na prosto
 • nikoli se ne vračajte v goreč objekt