Redni letni občni zbor PGD Lukovica 2023

V petek, 17. 3. 2023 je ob 19:00 v dvorani pri Fast Food Šime potekal Redni letni občni zbor PGD Lukovica.

Občni zbor je potekal po dnevnem redu, ki je izgledal takole:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencem;
 2. Izvolitev organov občnega zbora;
 3. Poročila o delovanju društva v letu 2022
 4. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora;
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil;
 6. Sprejem letnega poročila za leto 2022;
 7. Razrešitev predsednika, poveljnika in ostalih organov društva;
 8. Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka;
 9. Volitve predsednika, poveljnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 10. Imenovanje članov upravnega odbora in poveljstva;
 11. Obravnava in sprejem delovnega in finančnega plana za leto 2023;
 12. Izvolitev delegatov za občni zbor Gasilske zveze Lukovica za mandatno obdobje;
 13. Evidentiranje kandidatov za funkcionarja in organov Gasilske zveze Lukovica;
 14. Pozdrav delegata Gasilske zveze Lukovica in ostalih gostov občnega zbora;
 15. Podelitev odlikovanj in napredovanj v stopnji čina;
 16. Vprašanja in pobude.

Po prebranih poročilih in sprejemu letnega poročila, smo izvolili tudi novo vodstvo, katero bo vodilo naše društvo v mandatu 2023 – 2028.

Novo izvoljeni organi društva so:

 • Predsednik PGD Lukovica: Denis MASELJ, GČ
 • Poveljnik PGD Lukovica: Aleš TKALEC, GČ

 

Upravni odbor:

 1. Denis MASELJ, GČ – Predsednik, član po funkciji
 2. Aleš TKALEC, GČ – Poveljnik, član po funkciji
 3. Gašper MAV, VGČ I. – član UO
 4. Luka ANTONIN, G I. – član UO
 5. Dejan ŽNIDAR, G II. – član UO
 6. Matevž BLATNIK, VG – član UO
 7. Dejan MOLAN – član UO

 

Poveljstvo:

 1. Aleš TKALEC, GČ – poveljnik, član po funkciji
 2. Denis MASELJ, GČ – namestnik poveljnika
 3. Franci ZORE, NGČ II. – podpoveljnik
 4. Gašper MAV, VGČ I. – podpoveljnik
 5. Mitja BURJA, VG I. – glavni strojnik
 6. Aljaž ZORE, G I. – pomočnik poveljnika za IDA
 7. Kristian ZORE, G I. – pomočnik poveljnika za UKW
 8. Irenej BUKOR, G I. – pomočnik poveljnika za Prvo pomoč
 9. Zdravko TKALEC, VGČ II. – orodjar

 

Nadzorni odbor:

 • Inja ANZI MOLAN, pripravnica – Predsednica nadzornega odbora
 • Luka JUTERŠEK, G I. – član nadzornega odbora
 • Robert MASELJ, GČ II. – član nadzornega odbora

 

Disciplinska komisija:

 • Zdravko TKALEC, VGČ II. – predsednik disciplinske komisije
 • Luka AVBELJ, VG – član disciplinske komisije
 • Matej LAZAR, G II. – član disciplinske komisije
 • Dušan NOVAK, G II. – namestnik člana disciplinske komisije
 • Matej TKALEC, G II. – namestnik člana disciplinske komisije

 

Po izvolitvi organov društva smo občni zbor nadaljevali po dnevnem redu. Seveda pa kot se za občni zbor spodobi, smo tudi letos podelili nekaj priznanj in napredovanj v činu.

Prejemniki značk za dolgoletno delo so:

Značka za dolgoletno delo – 10 let:

 • Mija CERAR
 • Gašper GOLOB
 • Andrej PAVLIČ

Značka za dolgoletno delo – 30 let:

 • Damjan NUHI

 

Prejemniki značk za delo v operativi so:

Značka za delo v operativi – 20 let:

 • Gašper MAV

 

Poleg priznanj pa so nekateri naši člani napredovali v stopnji čina:

GASILEC I. Stopnje

 • Luka ANTONIN
 • Irenej BUKOR
 • Jan DOLINŠEK
 • Andrej PAVLIČ
 • Aljaž ZORE
 • Kristian ZORE

 

VIŠJI GASILEC I. stopnje

 • Mitja BURJA

 

NIŽJI GASILSKI ČASTNIK II. Stopnje

 • Aleš CERAR
 • Marko ZORE

 

Vsem prejemnikom priznanj in napredovanj iskreno čestitamo!

Po končanem uradnem delu je sledilo zabavno druženje ob dobri hrani in pijači, za katero je poskrbela ekipa Fast food Šime.