Tečaj Pionir 1

Konec meseca februarja in začetek meseca marca je v organizaciji Gasilske Zveze Lukovica potekal tečaj za pridobitev čina Pionir 1.

Komisija za mladino GZ Lukovica je v začetku letošnjega leta začela z organizacijo in pripravo tečaja za pridobitev čina Pionir 1. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, na koncu pa so morali udeleženci pokazati svoje znanje tudi na teoretičnem izpitu. Celoten tečaj je potekal v prostorih PGD Prevoje, predavanja in vaje pa so se izvedla v treh dneh in sicer:

  • V petek, 24. 2. 2023
  • V soboto, 25. 2. 2023
  • V soboto, 4. 3. 2023

Poleg tečajnikov pa so na tečaju sodelovali tudi naši operativni gasilci kot predavatelji. Na tečaju so predavali:

  • Aleš Tkalec – osebnost gasilca
  • Denis Maselj – Organizacija gasilstva in pravne osnove
  • Matevž Blatnik – Prva pomoč

Teoretični izpiti so potekali na zadnji dan tečaja, po odpisanih izpitih smo vsem, ki so uspešno zaključili tečaj podelili zaslužena priznanja in jih povabili na zasluženo malico.

Iz našega društva so se tečaja udeležili štirje pionirji, katerega so trije tudi uspešno opravili. Žal je četrti član zaradi prevelike odsotnosti moral izpustiti končni izpit.

PGD Lukovica se zahvaljuje organizatorjem MK GZ Lukovica, otrokom za izkazano zanimanje ter staršem za izkazano zaupanje.

Upamo, da so otroci na tečaju uživali in se tudi veliko novega naučili. Vsekakor bodo tovrstni tečaji postali stalnica v naši gasilski zvezi.