Tečaj za višjega gasilca

V nedeljo, 8. 5. 2022 so v Blagovici potekali zaključni izpiti na tečaju za višjega gasilca. Vsi tečajniki, ki so pristopili k izpitom so izpite tudi uspešno opravili in napredovali v čin višjega gasilca.

Tečaj za višjega gasilca je sicer potekal v mesecu marcu in aprilu, v obsegu 92 ur, obiskovali so ga tečajniki z GZ Lukovica in GZ Mengeš. Skupno se je tečaja udeleževalo 16 kandidatov, 14 od njih pa je tečaj tudi uspešno zaključilo. Dva izmed njih se zaključnih izpitov nista udeležila zaradi objektivnih razlogov.

Sam tečaj je potekal v kombinaciji teoretičnih predavanj in praktičnih vaj, katere so se izvajale med tednom v popoldanskih urah ter med vikendi. Pri podajanju znanja na vajah in predavanjih sta sodelovala tudi poveljnik Aleš Tkalec in njegov namestnik Gašper Mav.

Iz PGD Lukovica so se tečaja udeležili trije gasilci, kateri so tečaj tudi uspešno opravili.

Tečajniki se zahvaljujejo GZ Lukovica za izpeljan tečaj in vsa nova pridobljena znanja.

Poveljnik GZ Lukovica skupaj s tečajniki PGD Lukovica.

Foto: PGD Lukovica in PGD Blagovica