Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Velika požarna ogroženost – Prepoved kurjenja!

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s ponedeljkom 14. 3. 2022 razglašuje veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.

To pomeni, da je od ponedeljka dalje do preklica PREPOVEDANO:

  • požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
  • kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
  • kuriti kresove,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

V kolikor v naravi opazite požar in v bližini ni nikogar, ki bi ga nadzoroval, o tem čim prej obvestite številko 112!

 

Vir: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje.