Danes je mednarodni dan številke za klic v sili 112.

Leta 1991 je ministrski svet evropske unije odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112. Danes je na telefonsko številko 112 mogoče klicati v vseh državah unije. Ni naključje da je prav danes 11.2 bil izbran za mednarodni dan številke za klic v sili. Samo izbrišemo ločilo in dobimo 112.

Pomembno je, da jo dobro vtisnemo v spomin, da se je bomo ob različnih nesrečah lažje spomnili!

Kako in kdaj kličem na 112:

 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije.
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodil
 • KDAJ se je zgodil
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
 • kakšno POMOČ potrebujete

Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje:

ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim, najprej pomagajte sebi, nato drugim, prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini, če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na številko 112, čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.