Dimniški požar – kako pravilno ravnati.

Ker dimniški požari predstavljajo velik delež intervencij v hladnejših dneh si lahko spodaj preberete kakšen je vzrok nastanka in kako lahko sami ukrepate do prihoda gasilcev.

Zakaj nastane dimniški požar?

Če v kurilni napravi prihaja do nepopolnega izgorevanja, se v dimu nahajajo trdi delci. Dimni plin vsebuje saje in neizgorele ogljikovodike, ki se kot obloge nabirajo na stenah dimniškega priključka in dimnika. Ce te obloge izpostavimo previsokim temperaturam, se vžgejo in to gorenje dimnih oblog pomeni dimniški požar.

Dimniški požar prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oz. temo rumenega dima iz dimnika. V bolj intenzivni fazi gorenja se tudi pojavijo iskre ali celo ogenj, ki izhaja iz dimnika.

 

Kako preprečiti dimniški požar?

 • Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi;
 • Preprečiti je treba nalaganje gorljivih oblog v dimniku, če pa se že nabirajo, jih je treba odstraniti (zaradi zahtevnosti naj to dela opravi dimnikar);
 • Kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave je treba redno pregledovati in vzdrževati;
 • V kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga predvidi izvajalec, nikoli pa ne odpadkov. Kurite s suhim lesom, sušenim na zraku, polena morajo biti prilagojena velikosti kurišča in toplotni moči kurilne naprave, zakuriti in kuriti je treba skladno z navodili proizvajalca ali vsaj splošnimi pravili kurjenja glede na izvedbo kurišča.

 

Kako ukrepati ob dimniškem požaru:

 • ob požaru takoj pokličite na številko 112 in sporočite nujne podatke;
 • dimniški požar lahko omejite tako, da zaprete ali vsaj omejite dovod zraka v kurilno napravo in s tem tudi v dimnik. Zapreti je treba tudi vse morebitne odprtine na dimniku, skozi katere lahko vanj prihaja zrak (npr. priključki na dimnik, dimniška vratca);
 • o nastanku dimniškega požara je treba takoj obvestiti vse uporabnike prostorov in stanovanj skozi katere poteka dimnik, nato pa tudi preostale uporabnike oziroma stanovalce stavbe;
 • če je mogoče in to ne pomeni nevarnost za vašo varnost, je treba omogočiti dostop do dimnika po vsej višini, od njega odmakniti morebitne gorljive materiale in se pripraviti na gašenje začetnega požara okoli dimnika. Ta se lahko najprej pojavi na kritičnih točkah dimnika, kot je priključek na dimnik, iztočna in čistilna dimniška vratca, na prehodu skozi strope in streho, na morebitnih gorljivih oblogah in pohištvu ob dimniku ipd. Upoštevati je treba, da je temperatura gorenja saj in smol v dimniku lahko tudi višja kot 1000 stopinj Celzija;
 • dimniškega požara ne gasite z vodo, ker se voda v dimniku upari in lahko poškoduje tako tistega, ki gasi, kot tudi dimnik. Ne odpirajte dimniških vratc, saj je velika nevarnost, da ogenj in dim izbruhneta v prostor. Dimniški požar naj omejijo in, če je treba, pogasijo gasilci. Gašenje dimniškega požara je zahtevno. Če ni večje nevarnosti za poškodbe dimnika in požar na stavbi, lahko zgorevanje oblog nadzoruje dimnikar, ki je sicer usposobljen za izžiganje gorljivih oblog v dimniku;
 • ne vstopajte v zadimljene prostore, saj se lahko zastrupite z dimnimi plini, predvsem s CO, zaradi pomanjkanja kisika v zraku lahko pride do zadušitve.

Po končanem zgorevanju oblog v dimniku je treba dimnik na kritičnih mestih, še posebej na prehodih skozi gorljive strope in streho, ob gorljivih oblogah dimnika ipd., nadzorovati še nekaj ur, dokler se vsi deli in površine dimnika ne ohladijo pod mejno temperaturo vžiga, to je pod 85 stopinj Celizija.

 

Po dimniškem požaru

 

 • dimnik je treba pred nadaljnjo uporabo temeljito pregledati in odstraniti morebitne nezgorele obloge, kar praviloma opravi dimnikarska družba;
 • če dimnik ni odporen na izžiganje saj, je velika verjetnost, da je treba dimnik ali vsaj dimniško tuljavo zaradi temperaturnih preobremenitev obnoviti ali celo nadomestiti z novo;
 • spremeniti je treba način kurjenja, ki je povzročil dimniški požar. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti redno ali morda tudi pogostejše čiščenje dimnika.

 

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. (brez datuma). Pridobljeno 27. november 2020 iz http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np35.htm&fbclid=IwAR0rHVvacebvO_Y6JYeNBps6ZnYsurwUO3jzY1Yn9GFr6_phR222Pbv7x44 

 

Slika je simbolična.