Intervencija: Odstranjevanje sršenov

V sredo 22. 8. 2018 smo bili ob 20:11 obveščeni s strani ReCO o veliki količini sršenov, ki so ogrožali prebivalce stanovanjskega objekta v naselju Sp. Prapreče.

V poznih večernih urah smo izvozili z GVC- 16/25. Sršeni so se nahajali v mansardi. S pravilnim postopkom smo gnezdo odstranili in jim zaprli dostop do mesta, kjer se je gnezdo nahajalo.