Tečaj za operativnega gasilca

Danes, dne 27. 5. 2018 je v Blagovici potekal zaključni izpit tečaja za operativnega gasilca.

Tečaj za operativnega gasilca se je v Gasilski zvezi Lukovica v sklopi 149. ur (57 ur teorija + 92 ur praksa) odvijal od 16. 11. 2017 pa do 27. 5. 2018. Tečaja so se z našega društva udeležili štirje člani in ga vsi tudi uspešno opravili.

Tečajniki z našega društva: Luka Juteršek, Nejc Dolinšek, Luka Avbelj, Matevž Blatnik

Ob 18. uri je v gasilskem domu potekal tudi sprejem vseh štirih tečajnikov in zaprisega v operativno enoto. Po končani zaprisegi je sledila manjša pogostitev.

Velika zahvala gre Gasilski zvezi Lukovica, inštruktorjem, ocenjevalcem in skratka vsem, ki so pripomogli k izpeljavi tega tečaja.

Vsem novopečenim operativcem z vseh društev še enkrat čestitamo in jim želimo uspešno delo v operativi!