Vaja: Logistični center Hofer

Včeraj, dne 3. 10. 2017 je ob 21.00 potekala nenapovedana gasilska vaja v logističnem centru Hofer na naslovu Kranjska cesta 1.

Glavni namen vaje je bil preizkus odziva zaposlenih v primeru požarnega alarma, zato je bila vaja nenapovedana tudi za vse delavce.

Naša enota je bila na vaji zadolžena za pregled skladiščnih prostorov za izvorom požara in morebitnih ponesrečencev. Napad v skladiščne prostore smo izvedli z eno ekipo (2 gasilca z uporabo izolirnega dihalnega aparata), ostali člani enote pa so zunaj skladišča poskrbeli za zadostno količino cevi in ostalega orodja namenjenega gašenju. Vajo na kateri je sodelovalo 53 gasilcev z celotne GZ Lukovica smo uspešno zaključili ob 22.30.

Izvozili smo z voziloma GVC 16/25 in PV-1 ter 12 operativci.