Požari v kurilnicah in kleteh

Požari v kletnih prostorih spadajo med težavnejše in nevarnejše požare v gasilskih intervencijah. V kletnih prostorih je odprtin za odvajanje toplote in dima zelo malo ali pa jih sploh ni. Zato se prostor hitreje napolni z nevarnim dimom in časa za umik, reševanje oseb ali gašenje je zelo malo. Če zraven prištejemo še kurilnico na plin ali drugim gorljivim materialom je nevarnost še toliko večja.

Svetujemo:

  • iz kleti odstranite vse nepotrebne ali pretečene hitro vnetljive snovi, kot so: lepila, čistila, razredčila, lake, barve, strupe, gnojila, …
  • ne kopičite in ne shranjujte gorljivih materialov in plinskih jeklenk v bližini kurišč in peči
  • vse kurilne in toplotne naprave skrbno čistite in pepela ne puščajte v bližini gorljivih materialov
  • poskrbite za redno čiščenje gorilcev pri centralni kurjavi in čiščenje dimnikov
  • ne improvizirajte pri skladiščenju in napeljavi plina ali kurilnega olja do gorilcev
  • poti v kleti imejte prehodne
  • če pride do požara v kletnih prostorih ali kurilnicah, opozorite gasilce na morebitne nevarnosti plinskih jeklenk, plinsko napeljavo, kurilno olje ali drugih vnetljivih snovi