Kandidacijska lista GZ Lukovica 2018-2023

V skladu z ROKOVNIKOM VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV GASILSKE ZVEZE LUKOVICA ZA OBDOBJE 2018 – 2023 vam na spodnji povezavi objavljamo Kandidacijsko listo, katera je bila sestavljena s strani Kandidacijske komisije.

Kandidacijska lista_2018-2023